can nhon hoa 2

Cách phân biệt cân đồng hồ Nhơn Hòa

– Tất cả sản phẩm Cân Nhơn Hòa xuất xưởng đều đã được cấp Quyết định Phê duyệt mẫu của Tổng cục Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học Công nghệ).

– Tất cả Cân Nhơn Hòa lưu hành trên thị trường đều được dán Tem Kiểm định và niêm chì theo đúng quy định của Luật đo lường.

• Đặc điểm bên ngoài các loại Cân Nhơn Hòa từ 500 g đến 100 kg

• Đặc điểm bên ngoài các loại Cân Nhơn Hòa từ 120 kg đến 150 kg


• Đặc điểm bên ngoài các loại Cân treo Nhơn Hòa từ 4 kg đến 12 kg


 

• Đặc điểm bên ngoài các loại Cân treo Nhơn Hòa từ 15 kg đến 200 kg

Tham khảo thêm

Sản phẩm đang bán tại Việt Phát

-11%
1,550,000đ
-12%
1,100,000đ
-3%
1,450,000đ
-11%
1,600,000đ
-11%
1,200,000đ
-10%
950,000đ
-11%
2,100,000đ
-6%
1,650,000đ
-4%
1,250,000đ
-7%
980,000đ