Rate this post

– Tất cả sản phẩm Cân Nhơn Hòa xuất xưởng đều đã được cấp Quyết định Phê duyệt mẫu của Tổng cục Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học Công nghệ).

– Tất cả Cân Nhơn Hòa lưu hành trên thị trường đều được dán Tem Kiểm định và niêm chì theo đúng quy định của Luật đo lường.

• Đặc điểm bên ngoài các loại Cân Nhơn Hòa từ 500 g đến 100 kg

• Đặc điểm bên ngoài các loại Cân Nhơn Hòa từ 120 kg đến 150 kg


• Đặc điểm bên ngoài các loại Cân treo Nhơn Hòa từ 4 kg đến 12 kg


 

• Đặc điểm bên ngoài các loại Cân treo Nhơn Hòa từ 15 kg đến 200 kg

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on pinterest

Tham khảo thêm

Sản phẩm đang bán tại Việt Phát

-3%
1,450,000đ
-11%
1,600,000đ
-11%
1,200,000đ
-10%
950,000đ
-11%
2,100,000đ
-6%
1,650,000đ
-4%
1,250,000đ
-7%
980,000đ
-10%
1,080,000đ
-7%
1,250,000đ