Thẻ tìm kiếm: xe đẩy của Nikawa là:  Nikawa FWS-180